Banner

(TTV) Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với lĩnh vực phát thanh, truyền hình

22:26, 25/03/2022
“Cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, sự phối hợp với Hội nhà báo và cơ quan chủ quản trong lãnh đạo, quản lý hoạt động báo chí”, đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022 mà Bộ Thông tin và Truyền thông đề ra đối với các cơ quan phát thanh, truyền hình tại “Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2022 và tổng kết phong trào thi đua khen thưởng năm 2021 lĩnh vực Phát thanh Truyền hình” vừa được tổ chức sáng nay tại Thủ đô Hà Nội.