Banner

(TTV) Thành phố Tuyên Quang sau hơn 1 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng

13:44, 23/03/2022
Bằng sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, sau hơn 1 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025, thành phố Tuyên Quang đã đạt và vượt nhiều chỉ tiêu ở các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội.