Banner

(TTV) Lâm Bình tăng cường công tác dân vận hướng mạnh về cơ sở

15:47, 09/03/2022
Xác định công tác dân vận là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, Huyện ủy Lâm Bình xác định cấp ủy, chính quyền các cấp cần bám sát và kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về công tác dân vận, từ đó, linh hoạt, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những vấn đề thực tiễn ở địa phương, đơn vị.