Banner

(TTV) Đẩy mạnh phong trào 3 cùng với nhân dân

11:18, 06/03/2022
Xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ quan trọng và là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương đã có những cách làm hay, sáng tạo, tham gia các hoạt động cùng nhân dân, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn trong tỉnh.