Banner

(TTV) Chiêm Hóa lựa chọn việc đổi mới để giao việc đột phá

21:38, 17/03/2022
Giao việc đột phá đổi mới đang được các huyện ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy triển khai thực hiện. Tại huyện Chiêm Hóa, Ban Thường vụ huyện ủy đã lựa chọn những nội dung công việc để đặt hàng, giao nhiệm vụ cho phù hợp với mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương. Qua đó đã tạo đòn bẩy thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh.