Banner

(TTV) Thành lập Chi bộ Công ty cổ phần Cơ khí Tuyên Quang

22:00, 09/01/2022
Sáng ngày 9/1, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Chi bộ Công ty cổ phần Cơ khí Tuyên Quang.

 

 Dự buổi lễ có đồng chí Ma Thế Hồng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

 

 

 Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã ban hành Quyết định thành lập Chi bộ Công ty cổ phần Cơ khí Tuyên Quang trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

 

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Ma Thế Hồng chúc mừng Chi bộ Công ty cổ phần Cơ khí Tuyên Quang, biểu dương, ghi nhận những kết quả mà đơn vị đã đạt được trong thời gian qua. 

 

Đề nghị Chi bộ làm tốt chức năng, nhiệm vụ là hạt nhân chính trị, lãnh đạo đơn vị thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của tổ chức cơ sở Đảng. Chủ động xây dựng quy chế làm việc, quy chế phối hợp giữa Chi bộ Đảng với Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và các tổ chức chính trị, xã hội. Nắm vững chủ trương, định hướng, chương trình, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh, của Đảng ủy Khối, nhất là công tác xây dựng Đảng và định hướng phát triển sản xuất, kinh doanh. 

 

Thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Tăng cường quản lý đảng viên, người lao động trong việc thực hiện các nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của đơn vị. Chi bộ lãnh đạo xây dựng môi trường tốt để người lao động, quần chúng phấn đấu trưởng thành, tự nguyện, phấn đấu vào Đảng với động cơ, mục đích đúng đắn./. 

 

 Lê Thắng – Lý Vinh