Banner

(TTV) Những chuyển biến từ giao việc đột phá ở Yên Sơn

21:29, 08/01/2022
Giao việc đột phá, đổi mới đối với một số chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp ủy, chính quyền địa phương đang được các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang thực hiện một cách sáng tạo, hiệu quả, làm thay đổi tư duy trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ tại địa phương, đơn vị. Qua đó góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. Phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang thực hiện phóng sự tại huyện Yên Sơn.