Banner

(TTV) Khối thi đua các cơ quan Đảng phát động phong trào thi đua năm 2022

11:40, 10/01/2022
Sáng ngày 10/1, Khối thi đua các cơ quan Đảng tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021, phát động phong trào thi đua năm 2022.