Banner

(TTV) Na Hang: Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) 

20:42, 02/12/2021
Ngày 2/12, Huyện ủy Na Hang đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị.