Banner

(TTV) Luân chuyển cán bộ về cơ sở, tăng cường nguồn lực – rèn đội ngũ

11:49, 02/11/2021
Luân chuyển là một khâu quan trọng trong công tác cán bộ của Đảng nhằm tạo điều kiện rèn luyện, bồi dưỡng, thử thách đội ngũ và tăng cường nguồn lực chất lượng cho các địa phương. Tại huyện Yên Sơn, việc luân chuyển luôn được Huyện ủy quan tâm thực hiện.