Banner

(TTV) Thí sinh Phạm Thị Bích Hường đạt giải A - Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh năm 2021

21:11, 21/10/2021
Ngày 21/10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh năm 2021 tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. 

Tại hội thi thí sinh Phạm Thị Bích Hường, Đảng bộ thành phố Tuyên Quang là một trong hai thí sinh đạt giải A của cuộc thi với bài thi “Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại trong Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII tại Đại hội XIII của Đảng”. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang trân trọng giới thiệu phần thi của thí sinh Phạm Thị Bích Hường.

 

https://www.youtube.com/watch?v=cvM7WhL-7BE