Banner

(TTV) Thí sinh Bùi Trung Dũng đạt giải A - Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh năm 2021

21:10, 21/10/2021
Ngày 21/10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh năm 2021 tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. 

Là thí sinh đạt giải A của cuộc thi, thí sinh Bùi Trung Dũng, Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã thuyết trình những điểm mới, mang tính thời sự của chủ đề: “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, nhiệm kỳ Đại hội XIII”. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang trân trọng giới thiệu phần thi của thí sinh Bùi Trung Dũng.

 

https://www.youtube.com/watch?v=6uyQusEiMl8