Banner

(TTV) Tập huấn nghiệp vụ báo chí về xây dựng Đảng

Sáng ngày 14/10, Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức Hội thảo tập huấn cách viết và đưa tin Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống bằng hình thức trực tuyến với một số cơ quan báo chí, Đài Phát thanh và Truyền hình các tỉnh, thành phố trên cả nước.