Banner

(TTV) Na Hang quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết chuyên đề, đề án, chương trình của huyện

Sáng ngày 5/10, Huyện ủy Na Hang tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết chuyên đề, đề án, chương trình của huyện về thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp.