Banner

(TTV) Lâm Bình tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa III

21:36, 22/10/2021
Sáng ngày 22/10, Huyện ủy Lâm Bình đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 7 mở rộng.

 

 

Trong quý III và 9 tháng của năm 2021, hầu hết các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện đều đạt và vượt so với kế hoạch và cùng kỳ. Nhiều mô hình phát triển sản xuất, chăn nuôi theo hướng sản xuất nông nghiệp sạch gắn với du lịch tiếp tục được huyện quan tâm triển khai thực hiện. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 235 tỷ đồng, thu ngân sách đạt 79,9% so với dự toán giao; Giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 74%. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được chú trọng và có nhiều chuyển biến tích cực. 

 

Quý IV/2021, huyện xác định tiếp tục thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng, chống dịch, vừa phấn đấu để hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra. Trong đó, trọng tâm là xây dựng và thực hiện các chương trình hành động, kế hoạch, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để các thành phần kinh tế phát triển. 

 

CTV: Thúy Phương – Xuân Cường