Banner

(TTV) Khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tỉnh Tuyên Quang (khóa học 2021 -2023)

Ngày 14/10, tại Trường Chính trị tỉnh, đồng chí Ma Thế Hồng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã dự Lễ Khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tỉnh Tuyên Quang (khóa học 2021 – 2023) do Tỉnh ủy Tuyên Quang phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức. Lễ khai giảng được tổ chức theo hình thức trực tuyến. 

 

 

Lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tỉnh Tuyên Quang (khóa học 2021 – 2023) có 60 học viên. Trong thời gian diễn ra khóa học, các học viên sẽ được học tập các nội dung: Những kiến thức cơ bản, hệ thống về Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Những kiến thức về chính trị, kinh tế, xã hội, khoa học xã hội và nhân văn… Thông qua hệ thống kiến thức của chương trình, nhằm giúp các học viên nâng cao trình độ về mọi mặt, nhất là trình độ lý luận chính trị, phương pháp tư duy khoa học, năng lực tổng kết thực tiễn thành lý luận và vận dụng lý luận vào thực tiễn, góp phần chuẩn hóa tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo, quản lý.

 

Phát biểu tại Lễ khai giảng, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Ma Thế Hồng đề nghị Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh phối hợp chặt chẽ với Học viện Chính trị khu vực I tổ chức, quản lý lớp học theo đúng nội quy, quy chế của Học viện và của nhà trường. Các học viên phải nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của lớp học, về trách nhiệm của mình trong việc học tập chính trị. Bố trí hài hòa giữa công việc cơ quan và học tập để đảm bảo chất lượng khóa học; Tăng cường trao đổi, thảo luận để phân tích các vấn đề thực tiễn đặt ra tại cơ sở, chủ động tham mưu đề xuất với cấp ủy, chính quyền trong xử lý công việc. Mỗi học viên tự nâng cao bản lĩnh chính trị, rèn luyện đạo đức cách mạng gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

 

Ngọc Bích – Đỗ Dương