Banner

(TTV) Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Na Hang lần thứ 7, khóa XXII

Ngày 8/10, Huyện ủy Na Hang tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 7 (khóa XXII), nhiệm kỳ 2020 – 2025, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, công tác xây dựng Đảng quý III và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2021.