Banner

Chủ động, chiến đấu, giáo dục, hiệu quả

Trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19, nhưng với phương châm “Chủ động, chiến đấu, giáo dục, hiệu quả”, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp ủy thành phố Hà Nội vẫn phát huy cao độ truyền thống vẻ vang 73 năm qua của ngành, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Thủ đô.

 

Quang cảnh hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội. Ảnh: Nhật Nam


Càng khó khăn, càng đòi hỏi trách nhiệm cao

 

Nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng, xuất phát từ nhiệm vụ của công tác xây dựng Đảng và giữ gìn kỷ cương, kỷ luật, ngày 16-10-1948 tại chiến khu Việt Bắc, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra Quyết nghị số 29 QN/TƯ về việc thành lập Ban Kiểm tra Trung ương. Ngày 16-10-1948 đã được Thường vụ Bộ Chính trị (khóa VIII) quyết định là Ngày truyền thống Kiểm tra Đảng. 73 năm qua, ngành Kiểm tra Đảng đã đóng góp to lớn vào việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, đoàn kết, thống nhất trong Đảng.

 

Kế thừa truyền thống, đứng trước yêu cầu và nhiệm vụ trong tình hình mới, ngành Kiểm tra Đảng thành phố Hà Nội luôn xác định tiếp tục nỗ lực cao nhất trong thực thi nhiệm vụ được giao. 9 tháng năm 2021 là khoảng thời gian rất khó khăn khi thành phố vừa phải thực hiện các nhiệm vụ chính trị quan trọng, vừa tập trung phòng, chống đại dịch Covid-19.

 

Tuy nhiên, theo Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết, Ủy ban Kiểm tra các cấp trong Đảng bộ thành phố đã tổ chức thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng. “Thực tế, càng trong những lúc khó khăn, càng đòi hỏi trách nhiệm cao hơn, phương pháp kiểm tra, giám sát cũng được vận dụng phù hợp với yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19”, đồng chí Hoàng Trọng Quyết khẳng định.

 

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đang kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 4 tổ chức đảng và 3 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra cấp ủy cấp dưới kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 94 tổ chức đảng và 171 đảng viên. Đến nay, các cơ quan đã kiểm tra xong và kết luận đối với 56 tổ chức đảng, 82 đảng viên; phải thi hành kỷ luật 2 tổ chức đảng và 36 đảng viên. 9 tháng qua, có 2 tổ chức đảng và 828 đảng viên phải thi hành kỷ luật với các mức độ khác nhau.

 

Nhìn nhận về công tác kiểm tra Đảng thành phố thời gian qua, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, các tổ chức Đảng và đảng viên, kể cả cấp ủy cùng cấp, khi vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật đều được tiến hành theo quy trình nghiêm minh và đúng quy định, không có “vùng cấm”, không có “ngoại lệ”.

 

Bên cạnh đó, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra cấp ủy các cấp đã hoàn thành khối lượng lớn công việc trong tham mưu và các nhiệm vụ công tác thường xuyên, đột xuất khác, nhất là xử lý đơn thư phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đáp ứng tiến độ gấp, thời gian nhanh nhưng phải khách quan, chính xác.

 

Đáng chú ý, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, coi đây là nhiệm vụ chính trị ưu tiên số 1, ngành Kiểm tra Đảng thành phố đã kịp thời tham mưu tổ chức các đoàn của Ban Thường vụ cấp ủy kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19. Qua đó đã phát huy vai trò, trách nhiệm cao của đội ngũ cán bộ chủ chốt, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền; kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện lơ là, chủ quan, thiếu trách nhiệm...

 

Tiếp tục hoạt động có hiệu lực, hiệu quả

 

Hiện nay, vị trí, vai trò, uy tín của Ủy ban Kiểm tra các cấp đang được đề cao; quyền hạn, trách nhiệm đã được mở rộng, nhất là sau khi Trung ương ban hành Quy định số 22-QĐ/TƯ ngày 28-7-2021 về “Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng”. Đây là cơ sở, tiền đề quan trọng để ngành Kiểm tra Đảng thành phố tiếp tục hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn.

 

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội Hoàng Trọng Quyết khẳng định, toàn ngành sẽ tập trung quán triệt, triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng theo hướng kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm, giám sát phải mở rộng; lấy phòng ngừa, lấy “xây” là chính. Với phương châm “chủ động, chiến đấu, giáo dục, hiệu quả”, công tác kiểm tra của Đảng bộ thành phố phải đi trước một bước, thậm chí là cơ sở, tạo điều kiện cho công tác thanh tra, điều tra; bảo đảm công khai, dân chủ, khách quan, thận trọng, chặt chẽ, thấu tình, đạt lý... Việc xử lý kỷ luật phải nghiêm minh, chứng cứ đến đâu, kết luận, xử lý đến đó, không suy diễn, không áp đặt, không thành kiến, với tinh thần “trị bệnh cứu người”...

 

Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy cũng sẽ tích cực chăm lo đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, bảo đảm đội ngũ cán bộ kiểm tra có phẩm chất đạo đức trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông về nghiệp vụ, chính trực, có dũng khí đấu tranh mạnh mẽ.

 

Từ truyền thống vẻ vang của ngành, kinh nghiệm thực tiễn phong phú và quyết tâm chính trị, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp thành phố phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2021. Trước mắt, các cơ quan sẽ tập trung tham mưu tổ chức quán triệt, học tập, nghiên cứu Quy định số 22-QĐ/TƯ; thành lập các đoàn kiểm tra việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết quan trọng về củng cố tổ chức cơ sở Đảng, công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư... Tất cả nhằm góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ thành phố Hà Nội ngay trong năm đầu nhiệm kỳ.

 

Theo Hanoimoi.com.vn