Banner

(TTV) Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi huyện Yên Sơn

Sáng ngày 27/9, Huyện ủy Yên Sơn đã tổ chức Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp huyện năm 2021.