Banner

(TTV) Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi huyện Lâm Bình

Ngày 14/9, Huyện ủy Lâm Bình tổ chức Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.