Banner

(TTV) Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội

Nhằm cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp với chính quyền và khẳng định vị trí vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang đã ban hành Đề án số 02 ngày 23/5/2021 về “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội”. Để hiểu rõ hơn về Đề án này, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang đã có cuộc trao đổi với đồng chí Vương Thúy Hằng, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Tuyên Quang.