Banner

(TTV) Thực hiện đột phá, đổi mới – Giải quyết căn cơ việc khó

Năm 2020, Ban Thường vụ Thành ủy Tuyên Quang đã thực hiện việc đột phá, đổi mới đối với một số chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý. Sau hơn 1 năm thực hiện đã tạo bước chuyển đáng kể trong thực hiện nhiệm vụ tại các đảng bộ cơ sở, trong đó việc đột phá, đổi mới của người đứng đầu cấp ủy cơ sở đã góp phần giải quyết căn bản nhiều việc khó, tồn đọng và kéo dài.