Banner

(TTV) Thành lập Chi bộ Công ty cổ phần Tổng công ty May Tuyên Quang LGG

Sáng ngày 4/8, đồng chí Ma Thế Hồng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã dự và trao Quyết định thành lập Chi bộ Công ty cổ phần Tổng công ty May Tuyên Quang LGG.

 

 

 

Chi bộ Công ty cổ phần Tổng công ty May Tuyên Quang LGG gồm 5 đảng viên chính thức. 

 

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Ma Thế Hồng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh nhấn mạnh: Việc thành lập Chi bộ Công ty cổ phần Tổng công ty May Tuyên Quang LGG là dấu mốc quan trọng, khẳng định việc thực hiện chủ trương của Trung ương, của tỉnh về xây dựng tổ chức Đảng và phát triển đảng viên trong các đơn vị kinh tế tư nhân. Đồng chí đề nghị Chi bộ cần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định. Xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa Cấp ủy chi bộ với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các tổ chức có liên quan. Xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp. Mỗi cán bộ, đảng viên tích cực tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp. 

 

Đỗ Hải