Banner

(TTV) Lâm Bình: Hội nghị giao việc đột phá, đổi mới năm 2021 và giai đoạn 2021 – 2025

Chiều ngày 6/8, Huyện ủy Lâm Bình tổ chức Hội nghị triển khai giao việc đột phá, đổi mới đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2025.

 

 

54 cán bộ, lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý được giao những việc đột phá, đổi mới trong năm 2021 với gần 80 việc. Tập trung vào những nội dung việc mới, việc khó, việc tồn tại, bức xúc... gắn với thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ II. Giao việc đột phá, đổi mới sẽ tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ được rèn luyện, phát huy tính năng động, sáng tạo, bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong công việc. Đồng thời, là căn cứ để kiểm chứng năng lực thực tiễn, cũng như đánh giá cán bộ theo hướng đa chiều, bằng tiêu chí, sản phẩm, kết quả công việc cụ thể. Từ đó, góp phần thực hiện hoàn thành và hoàn hoàn thành vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện năm 2021 và giai đoạn 2021-2025./.

 

CTV: Thúy Phượng - Xuân Cường 
                                 (Trung tâm VH – TT - TT Lâm Bình)