Banner

(TTV) Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi – Cụm thi số 2

Sáng ngày 26/8, Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Cụm thi số 2. 

 

Tới dự có đồng chí Ma Thế Hồng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

 

 

Hội thi có 15 thí sinh đến từ 15 chi, đảng bộ cơ sở thuộc Cụm thi số 2. Các thí sinh sẽ tham gia 3 phần thi: Chuẩn bị đề cương, trình bày bài thi thuyết trình và trả lời trực tiếp câu hỏi của Ban giám khảo. 

 

Nhiều vấn đề quan trọng đã được các thí sinh lựa chọn thể hiện như: Xây dựng, chỉnh đốn đảng trong sạch vững mạng, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của đảng; Triển khai đồng bộ sáng tạo, hiệu quả hoạt động đối ngoại; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, phát huy sức mạnh, đại đoàn kết dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của nhân dân; Xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam; Phương hướng, mục tiêu tổng quát, một số chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025, định hướng phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, các khâu đột phá và nhiệm vụ trọng tâm Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII…

 

Qua hội thi là cơ hội giúp cho đội ngũ báo cáo viên trao đổi, học tập kinh nghiệm, kỹ năng tuyên truyền miệng, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, góp phần sớm đưa Nghị quyết Đảng bộ các cấp vào cuộc sống.

 

 Ngọc Bích – Đỗ Hải