Banner

(TTV) Hội thi báo cáo viên giỏi Cụm thi số 6 và số 7

Sáng ngày 28/8, Cụm thi số 6 và số 7 thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

 

 

Tham gia hội thi có 7 thí sinh đến từ 7 chi, đảng bộ cơ sở thuộc Cụm thi số 6 và số 7. Các thí sinh thực hiện 3 phần thi gồm: Chuẩn bị đề cương thuyết trình, thuyết trình và trả lời câu hỏi của Ban Giám khảo. 

 

Những chủ đề được thí sinh lựa chọn trong hội thi đều là các nội dung quan trọng được cán bộ, đảng viên quan tâm như: Các nhiệm vụ trọng tâm được nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ X, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và chiến lược phát triển kinh tế, xã hội, nhiệm vụ đảm bảo an ninh, quốc phòng trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng…

 

Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi là dịp để các báo cáo viên học tập, nghiên cứu, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ, kỹ năng thuyết trình, thúc đẩy việc đổi mới nội dung phương thức tuyên truyền miệng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, góp phần tuyên truyền và đưa nghị quyết vào cuộc sống.

 

 Minh Khuyên – Trần Trung