Banner

(TTV) Hàm Yên thực hiện Đề án Bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn

Đường xá đi lại thuận tiện giúp giao thương hàng hóa, thúc đẩy kinh tế phát triển, cuộc sống của người dân được nâng lên... Đó là những hiệu quả thiết thực từ thực hiện Đề án Bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn, giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh của huyện Hàm Yên.