Banner

(TTV) Triển khai nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng 6 tháng cuối năm 2021

Chiều ngày 6/7, đồng chí Nguyễn Hồng Trang, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

 

Trong 6 tháng đầu năm, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã chủ động triển khai thực hiện chương trình công tác kiểm tra, giám sát và nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định. Đã tổ chức kiểm tra 247 tổ chức Đảng và trên 140 đảng viên, giám sát chuyên đề với 167 tổ chức Đảng và 53 đảng viên. Trong đó có 64 tổ chức Đảng được kiểm tra, giám sát có thiếu sót, khuyết điểm đã yêu cầu kiểm điểm, rút kinh nghiệm và khắc phục, thi hành kỷ luật với 79 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra các cấp cũng tiếp nhận và xử lý kịp thời, đúng quy định 194 lượt đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị. Việc Ủy ban Kiểm tra các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ được giao theo quy định Điều lệ Đảng đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng; Phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân với Đảng.


6 tháng cuối năm, Ủy ban Kiểm tra các cấp sẽ tập trung kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm vào các lĩnh vực dễ nảy sinh tiêu cực, được dư luận quan tâm và việc thực hiện chức trách nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Xem xét, xử lý dứt điểm đơn thư, khiếu nại, tố cáo với tổ chức Đảng và đảng viên theo quy định. Đặc biệt, sẽ triển khai kế hoạch giám sát chuyên đề thực hiện Quy định số 30 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giao việc đột phá, đổi mới năm 2021 và giai đoạn 2021 – 2025. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương./.

 

An Thu – Lưu Khiêm