Banner

(TTV) Hội thi Báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi Cum thi số 4

Sáng ngày 22/7, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Cụm thi số 4, Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

 

 

Cụm thi số 4 có 11 thí sinh tham gia dự thi với 3 phần thi. Nhiều văn kiện, nội dung quan trọng của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã được các thí sinh lựa chọn thể hiện, liên hệ với thực tiễn nhiệm vụ và công việc của mỗi cơ quan, doanh nghiệp. 

 

Thông qua hội thi nhằm nâng cao nhận thức của cấp ủy các cấp về vị trí, vai trò của công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên; Từng bước đào tạo đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, sâu sát thực tiễn cơ sở. Đồng thời, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về nghị quyết đại hội Đảng các cấp, để sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống. 

 

Thí sinh có phần thi xuất sắc nhất sẽ được lựa chọn tham gia Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh.

 

Hội thi thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19./.

 

Tiểu Khiết – Xuân Hòa