Banner

(TTV) Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Chiều ngày 14/7, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho trên 2.900 đại biểu là lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan quản lý báo chí, cơ quan báo chí, xuất bản. Hội nghị được kết nối với 52 điểm cầu trong cả nước.

 

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt hai chuyên đề: Những nội dung cốt lõi và điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; Những quan điểm định hướng của Đảng đối với hoạt động báo chí, xuất bản. 

 

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng có ý nghĩa hết sức quan trọng giúp lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan quản lý và cơ quan báo chí, xuất bản nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Từ đó, thống nhất về ý chí và hành động trong việc tuyên truyền đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống./.

 

Hà Trang – Viết Kiều