Banner

(TTV) Các huyện Lâm Bình, Hàm Yên tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 6

Các huyện Lâm Bình, Hàm Yên vừa tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 6 (mở rộng), nhằm đánh giá công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm; Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

 

Dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lâm Bình lần thứ 6 (mở rộng) được tổ chức theo hình thức trực tuyến, đồng chí Nguyễn Hưng Vượng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị Đảng bộ huyện căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương lựa chọn những việc làm cụ thể, thiết thực, phù hợp để thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, đề án của Trung ương, của tỉnh. Ứng dụng công nghệ thông tin để giải quyết công việc trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp. Quan tâm phát triển đảng viên mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Tiếp tục thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2021.

 

Trong 6 tháng đầu năm 2021, trong điều kiện còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tình hình kinh tế- xã hội trên địa bàn huyện Lâm Bình vẫn phát triển ổn định. Công tác xây dựng Đảng, hoạt động của chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội đạt nhiều kết quả quan trọng. 6 tháng cuối năm, Đảng bộ huyện tiếp tục lãnh đạo thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 2021 đã đề ra.  

 

* Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hàm Yên lần thứ 6 (mở rộng), các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp vào phương hướng tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Trong đó tập trung vào các vấn đề như: Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của huyện; phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị động lực và hạ tầng công nghệ thông tin giai đoạn 2021 – 2025; phát triển lâm nghiệp bền vững, giai đoạn 2021 – 2030. Để thực hiện thành công các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, huyện Hàm Yên sẽ phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị, các tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư để triển khai thực hiện một cách đồng bộ, hiệu quả./.

 

Nhóm PV Thời sự