Banner

(TTV) Sơn Dương sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

Huyện ủy Sơn Dương vừa tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. 

Hội nghị được tổ chức trực tuyến với 31 điểm cầu của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 

 

 

 

5 năm qua, các cấp ủy, địa phương, đơn vị trên địa bàn huyện Sơn Dương đã triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt nhiều chuyển biến trong việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. 


Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và xây dựng các văn bản thực hiện Nghị quyết Trung ương 4; công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và ý thức học tập Nghị quyết của đảng viên; trách nhiệm nêu gương của lãnh đạo các cấp trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị…


Để việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 ngày càng đạt hiệu quả cao, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Sơn Dương tiếp tục triển khai nghiêm túc gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Đồng thời xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm, xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh./.

 

CTV: Thanh Nguyên + Hương Giang
                                    (Trung tâm VH- TT –TT Sơn Dương)