Banner

(TTV) Khảo sát việc triển khai và kết quả thực hiện Đề án số 16 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong Đảng ủy Quân sự tỉnh

Sáng ngày 16/6, Đoàn khảo sát thực hiện Đề án số 16 – ĐA/TU ngày 03/01/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ giai đoạn 2020- 2025 đã khảo sát việc triển khai và kết quả thực hiện Đề án trong Đảng ủy Quân sự tỉnh.

 

Đảng bộ Quân sự tỉnh là Đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở, Đảng bộ có 05 Đảng bộ trực thuộc với 23 chi bộ. Trong quá trình triển khai thực hiện Đề án số 16 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ giai đoạn 2020- 2025, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các cấp gắn thực hiện Đề án số 16 với thực hiện Qui định số 19 ngày 25/10/2018 của Tỉnh ủy; Hướng dẫn số 1677 của Tổng Cục Chính trị về một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ Quân đội. Qua quán triệt thực hiện Đề án số 16 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chất lượng, nền nếp sinh hoạt của các chi bộ được nâng cao, 100% đảng viên trong Đảng bộ luôn phát huy tốt trách nhiệm trong trong tham mưu giúp cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; 100% đảng viên có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, không ngừng rèn luyện phấn đấu nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống, có trách nhiệm cao trong việc nêu gương; phát huy tốt tinh thần đoàn kết, thống nhất cao trong các chi bộ, qua đó đã góp phần xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sach vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

 

CTV: Đăng Ninh (Bộ CHQS tỉnh)