Banner

(TTV) Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Tuyên Quang lần thứ 4, khóa XX

Chiều ngày 26/4, Thành ủy Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Tuyên Quang lần thứ 4, khóa XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Tạ Đức Tuyên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy chủ trì hội nghị.

 

 

Trong quý I/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX ngay từ những tháng đầu năm 2021. Thực hiện tốt các chính sách bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép, vừa phòng, chống dịch bệnh covid-19 vừa tập trung phát triển kinh tế - xã hội. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và chuẩn bị tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được thực hiện đúng luật, bảo đảm tiến độ theo kế hoạch.

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy Tạ Đức Tuyên đề nghị, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể tập trung, quyết liệt thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, trong đó: Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo việc chuẩn bị và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tổ chức nghiên cứu, quán triệt, học tập và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tiếp tục thực hiện các biện pháp vừa phòng chống dịch bệnh Covid-19, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Chú trọng, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị./.

 

Minh Khuyên – Tuấn Tú