Banner

(TTV) Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ 4

Sáng ngày 15/4, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức Hội nghị lần thứ 4 Khóa X, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Trong quý I, Đảng ủy Khối đã quán triệt, triển khai kịp thời các văn bản của cấp ủy cấp trên đến toàn Đảng bộ; Tuyên truyền và thực hiện việc giám sát chi, đảng bộ cơ sở trong việc triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; Xây dựng Nghị quyết về nâng cao chất lượng hoạt động cấp ủy cơ sở và chất lượng sinh hoạt chi bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; Các chi, đảng bộ, các đoàn thể trong Khối đã triển khai nhiệm vụ theo đúng chương trình, kế hoạch đã đề ra. Tổ chức kết nạp 37 đảng viên mới; xét công nhận cho 62 đảng viên chính thức. 

 

Nhiệm vụ trọng tâm trong quý II được Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh xác định là tập trung tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Làm tốt công tác tuyên truyền, góp phần mang lại thành công cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

 

Nhân dịp này, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã tặng giấy khen cho 25 tập thể và 7 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020./.

 

Đỗ hải