Banner

(TTV) Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Yên Sơn lần thứ 4

Ngày 16/4, Huyện ủy Yên Sơn tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 4 (mở rộng). Dự hội nghị có đồng chí Phùng Tiến Quân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy. 

 

Trong quý I, Huyện ủy Yên Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các lĩnh vực nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ, kế hoạch năm 2021. Công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 được triển khai theo đúng Luật, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh. Kinh tế - xã hội ngày càng phát triển, hiện nay 24 sản phẩm của huyện đã được chuẩn hóa và có chỗ đứng trong và ngoài tỉnh, trong đó có 15 sản phẩm được đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh. Công tác phòng, chống dịch covid - 19 được đảm bảo; Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường.

 

Trong quý II, các cấp ủy đảng, chính quyền MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tập trung xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án của huyện, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp; thực hiện thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

 

CTV: Thùy Dung – Quỳnh Hương
                        (Trung tâm VH – TT – TT Yên Sơn)