Banner

(TTV) TP Tuyên Quang tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt

Sáng 21/1, Thành ủy Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025). Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Tạ Đức Tuyên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Tuyên Quang.

 

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe quán triệt, triển khai những nội dung cơ bản của Báo cáo Chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; Đề án bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn giai đoạn 2021-2025. Chỉ thị số 45 ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 và một số văn bản quan trọng khác.
  

Việc tổ chức học tập quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và các văn bản của Trung ương của Tỉnh, nhằm giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cơ bản, các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện hàng năm và cả nhiệm kỳ; Lãnh dạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026./.

 

CTV: Thanh Xuân (Trung tâm VH – TT – TT Thành phố)