Banner

(TTV) Nhân dân Tuyên Quang hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ diễn ra từ ngày 25/1 - 2/2, tại Thủ đô Hà Nội. Những ngày này, cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Tuyên Quang đang hướng về Đại hội với niềm tin và kỳ vọng về những định hướng, quyết sách đúng đắn, tạo đột phá cho sự phát triển của đất nước trong nhiệm kỳ tới.