Banner

(TTV) Lực lượng vũ trang tỉnh Tuyên Quang hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

“Lập công, dâng Đảng” là đợt thi đua cao điểm mà cán bộ, chiến sỹ các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh Tuyên Quang đã và đang thực hiện, quyết tâm lập thành tích cao nhất hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.