Banner

(TTV) Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Na Hang lần thứ 4, khóa XXII

Huyện ủy Na Hang vừa tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 4 khóa XXII, (mở rộng), đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, công tác xây dựng Đảng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

 

Năm 2020, kinh tế của huyện huyện Na Hang tiếp tục có bước phát triển. 14/17 nhóm chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, trồng rừng vượt 5,4% kế hoạch; giá trị sản xuất công nghiệp vượt 9,5% kế hoạch; tổng thu ngân sách vượt 18,7% kế hoạch giao; Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 29,56% xuống còn 25,3%. Lĩnh vực văn hóa, xã hội được chú trọng và đẩy mạnh, có nhiều chuyển biến tích cực; Công tác quốc phòng, an ninh được đảm bảo.    


Nhiệm vụ trọng tâm được huyện Na Hang đặt ra trong năm 2021 là thu nhập bình quân đầu người đạt trên 29 triệu đồng; giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 1.400 tỷ đồng; sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 4%; trồng mới 500 ha rừng; thu hút trên 150.000 lượt khách, doanh thu từ du lịch đạt trên 143 tỷ đồng; duy trì 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới; tổng thu ngân sách đạt 31 tỷ đồng... 

 

CTV: Hoàng Thông (Trung tâm VH – TT – TT Na Hang)