Banner

(TTV) Hội nghị Ban Chấp  hành Đảng bộ huyện Chiêm Hóa (khóa XXII)

Ngày 13/1, huyện Chiêm Hóa đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXII (mở rộng) nhằm tổng kết công tác năm 2020; triển khai nhiệm vụ năm 2021. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.