Banner

(TTV) Phát triển nông nghiệp hàng hóa

 Phát triển nông nghiệp hàng hóa là một trong những khâu đột phá được đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Đây cũng là một trong những động lực để Tuyên Quang thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đẩy mạnh phát triển các hình thức hợp tác, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm nông sản nhằm nâng cao giá trị các ngành hàng lợi thế của các địa phương một cách bền vững.