Banner

(TTV) Đại Phú đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Sau đại hội Đảng bộ các cấp, cấp ủy, chính quyền xã Đại Phú, huyện Sơn Dương đang khẩn trương bắt tay ngay vào việc cụ thể hóa, triển khai nghị quyết, để lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.