Banner

(TTV) Sớm đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII vào cuộc sống

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020 – 2025) đã thành công tốt đẹp. Ngay sau Đại hội, các cấp, các ngành các địa phương trong tỉnh sẽ triển khai quán triệt, học tập, tổ chức triển khai thực hiện, đưa Nghị quyết Đại hội XVII đi vào cuộc sống một cách thiết thực, hiệu quả nhất. Phản ánh của phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang bên lề Đại hội.