Banner

(TTV.) Sớm đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII, (nhiệm kỳ 2020 – 2025) đã thành công tốt đẹp. Phấn khởi, tự hào, tin tưởng vào sự trưởng thành không ngừng của Đảng bộ tỉnh. Nhân dân các địa phương nỗ lực thi đua lao động sản xuất, quyết tâm phấn đấu thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra trong nhiệm kỳ mới. Ghi nhận của phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang tại xã Tân Trào, huyện Sơn Dương.