Banner

(TTV) Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ 3

Sáng ngày 17/7, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ 3 (khóa IX) đã được tổ chức nhằm đánh giá công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng và các đoàn thể 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020.

 

 

Trong 6 tháng vừa qua, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã hoàn thành việc hợp nhất Đảng bộ Khối. Chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp cơ sở và dưới cơ sở theo kế hoạch. Đến nay, Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh có 128 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc, với gần 5.000 đảng viên. 

 

Tổ chức thực hiện nghiêm túc, chất lượng việc lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020 – 2025). Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở đã tập trung lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chủ động thực hiện nhiệm vụ theo lĩnh vực được phân công, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong tỉnh.

 

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia ý kiến vào các dự thảo báo cáo công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng và các đoàn thể 6 tháng cuối năm 2020./.  

 

Minh Khuyên – Đỗ Dương