Banner

(TTV) Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Sơn Dương lần thứ 21

Ngày 14/7, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Sơn Dương tổ chức Hội nghị lần thứ 21 (mở rộng) đánh giá công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; Triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

 

Đồng chí Phùng Tiến Quân, Ủy viên BTV tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy dự và chỉ đạo hội nghị.

 

 

Trong 6 tháng đầu năm, Huyện ủy Sơn Dương đã lãnh đạo hoàn thành một số chỉ tiêu quan trọng như: Tổng sản lượng lương thực đạt trên 40.000 tấn; trồng mới được gần 1.500ha rừng; giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt trên 2.700 tỷ đồng; tạo việc làm mới cho trên 2.200 lao động; tổ chức thành công đại hội Đảng cấp cơ sở.

 

Trong 6 tháng cuối năm 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Sơn Dương đề ra mục tiêu: Tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ huyện Sơn Dương lần thứ XXI; Tiếp tục lãnh, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chương trình hành động, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

 

CTV: Thanh Nguyên (Trung tâm VH-TT-TT Sơn Dương)