Banner

(TTV) Người dân Na Hang hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII

Ngày mai (29/6), Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Na Hang lần thứ XXII chính thức được khai mạc. Với chủ đề “Phát huy truyền thống đoàn kết; tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khai thác tiềm năng, thế mạnh; xây dựng huyện Na Hang phát triển bền vững”, Đại hội Đảng bộ huyện Na Hang (nhiệm kỳ 2020-2025) đang được nhân dân kỳ vọng vào một đại hội đổi mới, dân chủ, phấn đấu xây dựng huyện ngày càng phát triển.