Banner

(TTV) Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Tân Quang lần thứ XII

Sáng ngày 21/6, Đảng bộ phường Tân Quang đã tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025). Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Thị Kim Dung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Tuyên Quang.

 

Qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Tân Quang lần thứ XI, Đảng bộ và Nhân dân phường Tân Quang đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 14/14 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội. Giá trị các ngành dịch vụ tăng bình quân trên 15%; doanh thu thủ công nghiệp tăng 210% so với đầu nhiệm kỳ. Tân Quang là một trong những phường đầu tiên của thành phố hoàn thành vượt chỉ tiêu thu ngân sách từ năm 2016, hiện toàn phường không còn hộ nghèo; thu nhập bình quân đầu người đạt 66 triệu đồng/người/năm. 

 

 

Với chủ đề “ Phát huy truyền thống, đoàn kết, dân chủ; tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng phường Tân Quang theo hướng văn minh đô thị, phát triển toàn diện”. Đại hội đã đề ra 12 chỉ tiêu chủ yếu: Tiếp tục đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch; Tăng thu ngân sách; Tăng cường quản lý đất đai, xây dựng trật tự đô thị, vệ sinh môi trường theo hướng đô thị thông minh. Đến năm 2025 thu nhập bình quân đầu người đạt 132 triệu đồng/người/năm.


Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Thị Kim Dung nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ tới Đảng bộ phường Tân Quang cần đề ra các giải pháp tạo đột phá để đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế. Trong đó tập trung phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch, xây dựng phường Tân Quang theo hướng đô thị thông minh góp phần quan trọng xây dựng thành phố Tuyên Quang phát triển bền vững. 

 

CTV: Thanh Xuân ( Trung tâm VH – TT - TT Thành phố)