Banner

(TTV) Đại hội Chi bộ cơ quan Thành ủy Tuyên Quang nhiệm kỳ 2020 -2025

Sáng ngày 27/6, Chi bộ cơ quan Thành ủy Tuyên Quang tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020- 2025. Dự Đại hội có đồng chí Lê Thị Kim Dung, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Tuyên Quang.

 

Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ cơ quan Thành ủy đã đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, triển khai thực hiện và hoàn thành tốt các mục tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra. Kiện toàn đội ngũ cán bộ đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ gắn với tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế. Tham mưu giúp Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo xây dựng hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát. Đổi mới nâng cao hiệu quả công tác dân vận với nội dung hình thức tiếp xúc đối thoại trực tiếp, dân chủ trong Đảng. 


Nhiệm kỳ 2020 – 2025, với chủ đề “Xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh; nêu cao tính tiên phong gương mẫu, đoàn kết, nắm vững nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giúp việc Thành ủy”, Chi bộ cơ quan Thành ủy phấn đấu: 100% tập thể lãnh đạo và các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng cấp ủy, Trung tâm bồi dưỡng Chính trị Thành phố hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Chi bộ xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.


Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa mới và bầu đại biểu dự Đại hội Đảng bộ thành phố Tuyên Quang lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025

 

CTV: Thanh Xuân (Trung tâm VH - TT - TT Thành phố)